วังน้ำเขียว สวิตเซอร์แลนด์แดนอีสาน

ที่พัก วังน้ำเขียว โฮมสเตย์ วังน้ำเขียว ที่กางเต็นท์ วังน้ำเขียว ที่จัดเลี้ยง ที่สังสรรคฺ์ วังน้ำเขียว

โปรดอ่านก่อนจอง

บ้านพักเขาเราเป็นเพียงโฮมสเตย์เล็ก ๆ ที่สามารถให้บริการได้เพียงครั้งละคณะเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นไปตามระเบียบ มาตรการ การป้องกันโรคระบาดทางระบบหายใจ (โควิด-19) ทางบ้านจัน ขอรับลูกค้าที่มีผลการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ทางเราเองก็อยากให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติ ทุกอย่างปลอดภัย ให้ทุกท่านได้มาใช้บริการอย่างหายห่วงสบายใจ


บริการของที่พัก

1. บ้านพักแบบห้องคู่เตียงใหญ่ 2 หลัง แบบห้องนอนรวม 5 ท่าน 1 ห้อง และพื้นที่กางเต็นท์

2. การประกอบอาหาร การปิ้ง-ย่าง สามารถทำได้ในบริเวณที่ทางบ้านพักจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น โดยทางบ้านพักมีอุปกรณ์ให้ เช่า เตาปิ้งย่างพร้อมถ่าน เตาหมูกระทะ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ครก มีดเขียง ถ้ายจาน แก้วน้ำ น้ำแข็ง เป็นต้น ท่านสามารถนำอาหาร ประกอบอาหาร ได้ในพื้นที่จัดไว้ให้ ท่านสามารถจัดเตรียมอาหารมาเองได้ หรือหากท่านใดที่ต้องการเพิ่มเติมสิ่งใดกรุณาแจ้งล่วงหน้าได้

3. ทางบ้านพักให้บริการสถานที่จอดรถ ไม่ได้รับผิดชอบต่อรถและสิ่งของภายในรถของท่าน

4. บริการอาหารเช้า เริ่มเวลา 07.00-09.00 น. มีเมนูให้เลือก 2 รูปแบบคือ อาหารเบรคฟัส และ ข้าวต้ม ลูกค้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละเช้า ต้องแจ้งล่วงหน้า ถ้าไม่แจ้งที่พักจะจัดเป็นข้าวต้มให้

5. มีจักรยานไว้ให้บริการลูกค้าปั่นชมทิวทัศน์และออกกำลังกายฟรี

6. มีเครื่องเสียงคาราโอเกะให้บริการในราคาพิเศษ (กรุณาแจ้งล่วงหน้า)


ข้อกำหนดการเข้าพักที่บ้านจัน วังน้ำเขียว

1. เข้าพักตามที่กำหนด เด็กสูงไม่เกิน 110 ซม. อายุ 0-10 ปี (ไม่เกิน 1 คน) พักฟรีไม่คิดค่าที่พักเพิ่มเติมหากพักกับผู้ปกครองและไม่มีอุปกรณ์เสริมใด ๆ เด็กอายุเกิน 10 ขวบจะต้องเพิ่มเตียงเสริม ราคา 500 บาท/ท่าน รวมอาหารเช้า

2. ทางบ้านพักCheck in ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่เข้าพัก และ Check out ไม่เกิน 12.00 น. ของวันถัดไป

3. Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. คิดค่าบริการ 50% ของราคาห้องพัก

4. Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 16.00 น. คิดค่าบริการห้องพักเต็มราคา

5. เมื่อผู้พัก Check in แล้วหากลูกค้าไม่ทำการ Check out ตามวันและเวลาที่ Check in เข้าพัก ทางบ้านพักจะหักเงินและคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามระเบียบของทางบ้านพักตามจำนวนวันที่เกินที่มีการ Check out

6. ห้ามนำผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าพัก เข้าพักด้วยในยามวิกาล หากพบเห็นเราปรับเพิ่ม 2,000 บาท/ท่าน

7. ทางบ้านจันให้บริการสถานที่พัก ทางลูกค้าต้องรับผิดชอบของมีค่าของตัวท่านเองหากมีสิ่งของสูญหายในห้องพักหรือภายในบริเวณบ้านพัก ทางบ้านพักจะไม่รับผิดชอบ

8. ห้ามลูกค้ากระทำการใด ๆ ที่ผิดต่อกฎหมาย หรือ จริยธรรม ประเพณี เช่น สิ่งเสพติด เล่นการพนัน ค้าประเวณี ฯลฯ

9. ห้ามน้ำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก เพื่อความสะอาดและสุขภาพของทุก ๆ ท่านที่เข้าพัก ตลอดจนการคำนึงถึงความแตกต่างด้านศาสนา ทางเราต้องขออนุญาตห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก

10. โปรดรักษาความสะอาดภายในอาคารและห้องพัก ในกรณีที่ทรัพย์สินของทางบ้านพักเสียหายหรือสูญหาย ต้องชดเชยค่าเสียหายตามราคาทรัพย์สินนั้น ๆ

11. ห้ามส่งเสียงดัง หรือทำสิ่งที่เป็นการรำคาญรบกวนผู้อื่น ห้ามทะเลาะวิวาทภายในบ้านพักและห้ามลูกค้าที่เมาสุราเกินกว่าปกติเข้าพักภายในบ้านพัก ขอสงวนสิทธิ์งดใช้เสียงตั้งแต่เวลา 22:00 น. เป็นต้นไป

12. ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องพัก และสถานที่อื่นภายในอาคาร ยกเว้นภายนอกอาคารที่ทางบ้านพักจัดไว้ให้ หากฝ่าฝืนมีค่าปรับ 2,000 บาท

13. กรณีที่ท่านไม่เข้าพักตามที่กำหนด ทางบ้านพักจะถือเป็นการไม่เข้าพัก และท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้


ข้อกำหนดการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักที่บ้านจัน วังน้ำเขียว

1. กรณีที่ลูกค้าจองห้องพักและชำระค่าบริการแล้ว ไม่สามารถทำการยกเลิกหรือคืนเงินได้ กรณีมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนการเข้าพัก สามารถเลื่อนได้ 1 ครั้งแจ้งก่อนวันเข้าพักอย่างน้อย 7 วัน และระยะเวลาในการเข้าพักครั้งต่อไปต้องไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเข้าพักเดิม หากลูกค้าได้ตกลงเลื่อนวันเข้าพักแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ ราคาห้องพักอาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามฤดูกาลของวันที่ต้องการเข้าพัก

2. กรณีจองห้องพักแล้วไม่มาใช้บริการตามกำหนดที่แจ้งไว้ ทางบ้านพักคิดค่าบริการเต็มจำนวน 100% ของราคาห้องพัก